WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW

WYCINKA DRZEW AKTUALNE PRZEPISY

ŚLĄSK - MAŁOPOLSKA - ZAGŁĘBIE

Wycinka Drzew na działkach prywatnych?

Wycinka drzew a działalność gospodarcza?

Jak policzyć koszty wycinki drzew?

Aktualne opłaty za wycinkę drzew.

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa?

Chęć usunięcia drzewa z terenu nieruchomości niesie za sobą konieczność złożenia do urzędu odpowiedniego podania o wycięcie drzewa. Samodzielne usuwanie drzew, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć.
Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa!

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymaga wydania pozwolenia przez odpowiedni organ, taki jak urząd miasta lub gminy, urząd powiatowy, marszałek województwa lub wojewódzki konserwator zabytków. Jeśli chcemy uzyskać to pozwolenie, musimy najpierw złożyć odpowiednie podanie o wycięcie drzewa.

Pamiętaj !

Nie musisz pisać podania o wycięcie drzewa jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, ale obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm lub 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego, klona srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego, a krzew lub krzewy rosną w skupisku nie przekraczającym 25m².

Krok 1 - określ które drzewa są do wycięcia

Po pierwsze musimy dokładnie zmierzyć obwody drzew i określić ich gatunki. Obwody mierzymy na wysokości 130 cm od ziemi. Jeżeli drzewo ma kilka pni lub jest niższe, należy zmierzyć obwody każdego z pni i przyjąć sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni. Jeśli natomiast nie ma pnia na wysokości 130 cm, bo jest to np. niskie rozłożyste drzewo, mierzymy obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewów należy zmierzyć powierzchnię jaką zajmują w m² i określić, podobnie jak w przypadku drzew, ich gatunek.

Krok 2 - przygotuj plan działki z zaznaczonymi drzewami do wycinki

Mamy określone gatunki, zmierzone pnie, teraz przygotowujemy mapkę albo własnoręczny rysunek lub plan zagospodarowania działki, na którym zaznaczamy drzewa i krzewy oraz granicę działki, budynki i inne obiekty, które obecnie znajdują się na działce lub które planujemy zbudować.

Krok 3 - przygotuj treść wniosku o wycięcie drzewa

Możemy oczywiście pobrać taki wniosek bezpośrednio z urzędu lub ze strony internetowej urzędu. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, wniosek można napisać samodzielnie lub pobrać nasz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa, uwzględniający takie informacje jak:

– imię, nazwisko i adres nieruchomości,
– listę drzew i krzewów, które chcemy wyciąć, ich gatunek i obwód pnia,
– adres lub numer działki ewidencyjnej,
– wielkość powierzchni, z której chcemy wyciąć krzewy,
– informacja dlaczego chcemy usunąć drzewa i krzewy,
– termin, w którym planujemy wyciąć drzewa i krzewy.

Krok 4 - dołącz wymagane załączniki

Po napisaniu wniosku musimy przygotować dodatkowe potrzebne dokumenty.

Do wniosku o wycięcie drzewa załączamy:

– oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, dzierżawca) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,
– oświadczenie właściciela działki, że zgadza się na wycięcie drzew i krzewów – tylko jeśli nie jesteśmy właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym,
– oświadczenie o udostępnieniu informacji o planowanej wycince mieszkańcom (dotyczy to wyłącznie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Uwagi mogą być zgłaszane przez mieszkańców przynajmniej przez 30 dni,
– projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzanych – jeżeli takie planujemy. W projekcie uwzględniamy liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów, miejsce i termin nasadzeń zastępczych,
– decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli posiadamy takie dokumenty,
– zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym – jeśli takie dokumenty posiadamy.

Krok 5 - złóż dokumenty i czekaj na decyzję

Po przygotowaniu wszystkich dokumentów wraz z wnioskiem o wycięcie drzewa składamy je w odpowiednim urzędzie.

Następnie czekamy na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na naszą działkę i zweryfikuje informacje z wniosku. Sprawdzi obwody i kondycję drzew, a także czy na drzewie lub krzewach nie ma gatunków chronionych czy ptaków w gniazdach.

W ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku dostaniemy zezwolenie albo decyzję odmowną.

Oferujemy bezpłatną wycenę i doradztwo. Oględziny do 24 godzin od zgłoszenia.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne oględziny.

RABAT 10%

Wykonamy Twoje zlecenie za 1-2 miesiące, jeśli już dziś je nam zlecisz. Podczas oględzin umówisz się na konkretny termin.

Zostaw numer telefonu  oddzwonimy.

Oferujemy bezpłatną wycenę i doradztwo. Oględziny realizujemy zwykle do 24 godzin od zgłoszenia.


    PHU DREWEX ul. Feliks 75, 41-215, Sosnowiec NIP: 644 119 09 84